• Decrease font size
 • Default font      size
 • Increase font size
Ciele euFAQT PDF Print E-mail

Greek Polish Romanian Hungarian Slovak Bulgarian Czech Turkish English

Zámer

Hlavným a súhrnným cieľom projektu euFAQT je podpora zdravšieho nefajčiarskeho spôsobu života adolescentov a ich rodín v Európe. euFAQT má za cieľ doplniť politiku prevencie a odvykania fajčenia v EÚ pridaním vedomostí o prevencii a odvykaní fajčenia u adolescentov.

Zámerom projektu je vytvoriť kultúru prevencie propagovaním prínosov nefajčiarskeho prostredia, de–normalizáciou fajčenia a napomáhaním úsiliu odvykať.

AdS participáciou adolescentov a ich rodín, ktorí sú kontaktovaní vo vzdelávacích a zábavných zariadeniach, sa projekt usiluje rozvinúť, realizovať a zhodnotiť inovatívne, na dôkazoch založené a ľahko aplikovateľné spôsoby intervencie na prevenciu fajčenia a posilňovanie snáh odvykania od fajčenia.

 

Adolescents with thumbs up

 

Špecifické ciele

 1. Vypracovať systém metodológií prevencie a odvykanie fajčenia zameraných na adolescentov a ich rodiny. Tento systém bude obsahovať prehľad o existujúcich metódach prevencie a odvykania fajčenia, vzťahujúcich sa na rozdielnosti pohlavia, životného štýlu a otázok súčasnej kultúry, ktoré majú vplyv na fajčenie medzi adolescentmi a dospelými.
 2. Vytvoriť cieľovú skupinu organizovanú v jednom zariadení – napr. škola, vzdelávacie a zábavné zariadenie, komunitné centrum, atď. – a rozvíjať komplexné chápanie možností prevencie a odvykania od fajčenia u adolescentov a ich rodín.
 3. Vytvoriť intervencie určené na prevenciu a odvykanie od fajčenia medzi adolescentmi a ich rodinami s dôrazom na schopnosti a budovanie povedomia, podporu prevencie a odvykania od fajčenia s využitím účasti rodiny.
 4. Vytvoriť intervencie, implementované a vyhodnotené v partnerských krajinách (GR, BG, SK, PL, RO, HU).
 5. Šíriť výsledky projektu medzi zainteresovaných a tvorcov politík s cieľom povzbudiť možnosti ich uplatnenia v rámci Európy a najmä medzi členskými štátmi EÚ, ktoré nie sú členmi projektu.

 

 

 

 

Sponsors

EU flag

The euFAQT project has received funding from the European Union / DG Health and Consumer Protection. The European Commission and the Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained on this website.

KEELPNO

The project was kindly supported by KEELPNO.

 

Prolepsis